By og Byg Dokumentation 64

Partnering i udførelse

Erfaringer fra opførelse af LO's hovedsæde i Havnestaden
Sammenfatning af erfaringerne vedrørende brug af partnering i udførelsesfasen af LO's hovedsæde i Havnestaden, København.
Publikationen sammenfatter erfaringerne vedrørende brug af
partnering i udførelsesfasen af LO's hovedsæde i Havnestaden,
København.

Forløbet af udførelsesfasen viser, at der er betydelige barrierer
for at omstille sig til samarbejde efter en partneringmodel, men også at samarbejdet løbende er blevet forbedret.

Blandt de vigtigste barrierer i samarbejdet peges på
modsætningsforholdet mellem rådgiver og entreprenør, uklarhed
vedrørende aftaler og ansvarsdeling samt en stor personudskiftning.

Barriererne har resulteret i budgetoverskridelser og manglende
kontinuitet fra projektering til udførelse.

Projektets parter er alligevel positivt indstillet til samarbejde i
partnering, fordi væsentlige succeskriterier, herunder kvaliteten af
det afleverede byggeri og friheden til at blive klogere undervejs, er
opfyldt.
Forfatter:
  • Henrik L. Bang
  • Stefan Christoffer Gottlieb
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756312141

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 64

Partnering i udførelse

36 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 64,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384