SBi-rapport 227

Passiv sporgasmetode til ventilationsundersøgelser

Beskrivelse og analyse af PFT-metoden

​Rapporten handler om PFT-metoden, som er en multi-sporgasmetode baseret på passiv opsamlingsteknik.
I rapporten redegøres for metodens beregningsgrundlag; måleudstyret og dets anvendelse beskrives, og der vises resultater fra en række laboratorieundersøgelser.
Rapporten henvender sig til ventilations- og. indeklimateknikere, som inden for det byggetekniske og sundhedsfaglige område er beskæftiget med undersøgelser af bygningers ventilationsforhold blandt andet ved hjælp af sporgasteknik.

Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0822-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 227

Passiv sporgasmetode til ventilationsundersøgelser

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384