SBi 2013:11

Plads til trivsel og udvikling

Formålet med projektet er at kvalificere og nuancere forholdet mellem børnehavernes fysiske udformning og aktørernes udførelse af og deltagelse i den pædagogiske praksis.

Rapporten afrapporterer et treårigt forskningsprojekt, der handler om relationen mellem på den ene side børnehavens fysiske rammer - pladsforhold og indretning - og på den anden side muligheder for at realisere børnehavens pædagogiske intentioner om trivsel og udvikling.

Projektets overordnede sigte er således at kvalificere og nuancere forholdet mellem børnehavernes fysiske udformning og aktørernes (pædagogers og børns) udførelse af og deltagelse i den pædagogiske praksis. Endvidere at kvalificere og forbedre den faglige argumentation i dialogen om, hvor meget plads og hvilken indretning, der er nødvendig for trivsel og udvikling. Herunder opfyldelse af læreplanernes alsidige krav og hensynet til børns forskellighed.

Forskningsprojektet er muliggjort gennem en bevilling fra BUPLs forskningsfond.

Forfatter:
  • Inge Mette Kirkeby
  • Marie Louise Gammelby
  • Susanne Dyhring Elle
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-32-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:11

Plads til trivsel og udvikling

80 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384