Politiske bud - Byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling

Folketingets partiers holdning til erhvervets initiativforslag
Byggeerhvervet har formuleret 30 forslag til byggeriets udvikling. Medlemmerne af Folketingets Boligudvalg har tilkendegivet deres holdninger til forslagene. På baggrund af en række forslag fra byggeerhvervet vedrørende byggeriet udvikling har de politiske partiers medlemmer af Folketingets Boligudvalg givet deres bud på, hvordan byggeriet kan udvikles kvalitetsmæssigt med større effektivitet. Bestil eller download publikationen 'Politiske bud - Byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling' (2005)
Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen og Kresten Storgaard
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1237-7
Bemærkninger:
Udsolgt, kan hentes som pdf fil

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Politiske bud - Byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling

43 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384