Portalbelysning

Evaluering af den sikkerhedsmæssige effekt ved slukning af belysningen på tavleportaler ved motorvejsfrakørsler


Vejdirektoratet iværksatte i efteråret 2019 et storskalaforsøg, hvor portalbelysningen langs et større antal motorvejsfrakørsler over hele landet forsøgsvist blev slukket. Formålet var at undersøge den trafiksikkerhedsmæssige effekt ved slukning af portalbelysningen. Storskalaforsøget er efterfølgende blevet evalueret af Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet.
Belysningsarmaturet, placeret ved vejsiden eller monteret direkte under portaltavlen, medfører store omkostninger til både energiforbrug samt drift og vedligehold. En reduktion i omfanget af portalbelysning kan dermed nedbringe disse omkostninger og endvidere bidrage til mindsket lysforurening af omgivelserne omkring tavleportalerne.


Forfatter:
  • Tanja Kidholm Osmann Madsen
  • Niels Agerholm
  • Anne Vingaard Olesen og Harry Lahrmann
Emneord:
Fotos:
  • Kristian Lynge Dahlgaard og Tanja Kidholm Osmann Madsen
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-1999-7
1 af 5

Køb bog

Portalbelysning

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384