SBi 2009:05

Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri

Kortlægning af besparelsespotentialer og omkostninger i forbindelse med energibesparesler i forskellige bygningstyper og alderskatagorier. Rapporten beskriver tre scenarier for energiforbedring af fem udvalgte bygningskategorier i Danmark. Rapporten præsenterer de beregnede energibesparelser. Desuden estimerer den omkostningerne forbundet med at opnå besparelserne. Datagrundlaget bygger på registreringer i energimærkningsdatabasen, som er indhentet i perioden 2006 til slutningen af 2008. Data er ved hjælp af informationer i BBR-registeret samt fra Danmarks statistik ekstrapoleret til hele Danmark. Se eller download rapporten: 'Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri' (2009)
Forfatter:
  • Kim Wittchen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1363-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2009:05

Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri

38 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384