SBi 2008:01

Privat boligudlejning

Motiver, strategier og økonomi
Undersøgelse af den private udlejningssektor - hvem investerer i den og hvorfor, hvordan ejerne driver ejendommene og de økonomiske vilkår for dette. Rapporten beskriver resultaterne fra en undersøgelse af den private udlejningssektor, dvs. hvem der investerer i den og hvorfor, hvordan ejerne driver ejendommene og de økonomiske vilkår for dette. Desuden bringes en analyse af den fremtidige efterspørgsel efter udlejningsboliger. Undersøgelsen viser, at det direkte økonomiske afkast af udlejningsejendomme er lavt, men at der i de senere år har være store værdistigninger på ejendommene. Der er investeret meget i ejendommene i de senere år, bl. a. for at frigøre boliger fra huslejereguleringen ved hjælp af §5, stk. 2 i boligreguleringsloven.' Rapporten knytter an til rapporten: Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. (2007). Download publikation 'Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi' (2008)
Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
  • Morten Skak
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1317-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2008:01

Privat boligudlejning

134 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384