SBi 2015:13

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Undersøgelse af områdefornyelsers effekt på private bygningsejeres investeringer i deres ejendomme.

Når stat og kommuner investerer i forbedring af veje, pladser eller sociale indsatser i udsatte byområder, giver det de lokale indbyggere lyst til også at sætte deres ejendomme i stand. For hver krone, stat og kommuner giver i tilskud, investerer private bygningsejere mere end tre gange så meget i forbedringer af deres ejendomme. Penge, som bygningsejerne ellers ikke ville være investeret.

Det viser denne rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt private bygningsejere landet over.

Rapporten er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der hvert år giver tilskud til områdefornyelser i kommuner, der har behov for at styrke fysiske og sociale forhold.

Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
  • Anders Rhiger Hansen
  • Mark Martino
  • Hans Skifter Andersen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1680-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:13

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

36 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384