SBi-rapport 265

Private udlejeres økonomi i byfornyelsen

Rapporten viser, at udlejerne i nogle tilfælde - men ikke altid - har et økonomisk udbytte af byfornyelsen. Byfornyelsen har et højt omkostningsniveau, og en meget stor del af udgifterne betales af det offentlige. Den øvrige del af udgifterne dækkes i private udlejningsboliger af forhøjede huslejer, mens udlejerne i princippet ikke bidrager. Denne rapport viser, at udlejerne i nogle tilfælde - men ikke altid - har et økonomisk udbytte af byfornyelsen. Det burde derfor være muligt at få udlejerne til at bidrage til at dække udgifterne, men det forudsætter en større grad af frivillighed i byfornyelsen, og en ændring af principperne i tilskudssystemet. Rapporten henvender sig til politikere, ministerier, organisationer og grundejere. Bestil publikationen 'Private udlejeres økonomi i byfornyelsen' (1996)
Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen og Bent Foerlev
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0930-9
Bemærkninger:
Summary s. 103-104
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 265

Private udlejeres økonomi i byfornyelsen

104 sider

Levering: 1-2 hverdage

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384