SBi 2007:02

Råhus + Teknik

Samspillet mellem bygninger og deres tekniske installationer
Rapporten behandler samspillet mellem bygningen og dens installationer. Projektet anskueliggør samspillet mellem bygninger og deres tekniske installationer i et helhedsperspektiv. Rapporten analyser udviklingen i forholdet mellem råhus og teknik. Der tages udgangspunkt i boliger og kontorer, og udviklingen belyses gennem empiriske, teoretiske og udviklingshistoriske analyser. Rapporten giver herefter et bud på fremtidens kontorbygning, hvor decentrale facadeintegrerede føringsveje anvendes til at skabe innovative kontormiljøer og intelligente arbejdspladser, som udnytter industrielt designede og præfabrikerede installationselementer. Desuden analyserer rapporten, hvordan fremtidens bolig kan optimeres, når der tages hensyn til samspillet mellem råhus og teknik ved at anvende en intelligent betjening af boligens forskellige rum med facadeintegrerede og industrielt designede installationsmoduler. Download publikationen Råhus + Teknik (2007)
Forfatter:
  • Rob Marsh
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1297-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2007:02

Råhus + Teknik

70 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384