Radon 20

Status for radon i danske boliger anno 2020 præsenteres i denne rapport, som dækker en undersøgelse af radonindholdet målt i 16.943 boliger. Målingerne er foretaget med dosimetre i fyringssæsonerne 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 og 2019-20.

Resultater er opgjort for de enkelte kommuner for boliger opført før 1998, i perioden 1998 til 2009 og efter 2009.

 


Emneord:
Illustrationer:
  • Michael Ulf Bech
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2038-2
Bemærkninger:

​2. udgave - Rapporten er opdateret, så bilag nu indeholder tal for samtlige 98 kommuner. 

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Radon 20

82 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384