SBi 2016:01

Radon i danske lejeboliger

I denne undersøgelse kortlægges radonindholdet i indeluften og det undersøges, hvordan indholdet af radon i indeluften er fordelt og spredes i en ejendom, og om det er muligt at pege på en bygningsdel eller en bygningskomponent som en spredningsvej for radon i boliger.

Boligerne er lejeboliger og ligger i etageejendomme, kæde- og rækkehuse tilhørende bygningstyper opført fra 1850 og frem. De udvalgte ejendomme ligger i områder af landet, hvor der ved tidligere undersøgelser har vist sig at være en stor andel af huse med et højt indhold af radon i indeluften.

Koncentrationen af radon er målt over vinteren 2013/14 og 2014/15 ved hjælp af sporfilmsmetoden, og måleperioderne strakte sig fra november til maj. Rapporten indeholder årsmiddelværdien for radonniveauet for 221 individuelle boliger.

Forfatter:
  • Torben Valdbjørn Rasmussen
  • Louise Skytte Clausen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1750-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:01

Radon i danske lejeboliger

57 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384