SBi 2008:12

Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse

Målinger i 200 nye enfamiliehuse viser, at bygningsreglementets krav om sikring mod radon fra undergrunden virker. Der er målt radonkoncentrationer i 200 fritliggende enfamiliehuse i områder i Danmark, hvor radonforekomsten i undergrunden er stor. Middelværdien for radonkoncentrationen i disse boliger er fundet til at være 35 Bq/m3. - En procent af de undersøgte boliger har radonkoncentrationer over 200 Bq/m3. Ifølge Bygningsreglement for småhuse anbefales det, at radonindholdet ikke overstiger 200 Bq/m³ for nybyggeri. - Der er målt luftskifte i de 10% af boligerne, der har de højeste radonkoncentrationer. Middelværdien for luftskiftet blev målt til 0,38 h-1. Bygningsreglement for småhuse anbefaler, at der i ethvert beboelsesrum og i huset totalt er et luftskifte på mindst 0,5 h-1. - Sikring mod radon fra undergrunden i nye huse virker efter hensigten i langt de fleste tilfælde, og radonniveauet i fritliggende nye enfamiliehuse er væsentligt reduceret. Undersøgelsen er gennemført af SBi for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Download publikationen: 'Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse' (2008).
Forfatter:
  • Rasmus Bovbjerg Jensen
  • Lars Gunnarsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1336-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2008:12

Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse

28 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384