SBi 2014:18

Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler

Denne standard giver et samlet overblik over, hvordan færgeterminaler kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

Standarden består af en række tjeklister. Den første tjekliste følger passagerens vej fra ankomst til færgeterminal til skib og dækker terminalbygninger og de tilhørende udearealer. Den er baseret på EU Forordningens passagerrettigheder og henviser til de følgende tjeklister. De følgende tjeklister gennemgår de forhold, man skal være opmærksom på både i den tidlige planlægningsfase og i de senere projekteringsfaser. Ved at følge tjeklisterne sikrer man sig, at man overholder de gældende krav og vejledninger for passagerrettigheder og ligeværdig tilgængelighed. Tjeklisterne henvender sig til rederier og kan anvendes på både nybyggeri og om- og tilbygninger.

Forfatter:
  • Annette Bredmose
  • Søren Ginnerup
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1637-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:18

Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler

74 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384