SBi 2014:17

Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe

Denne standard giver et overblik over, hvordan passagerskibe kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

Standarden består af tjeklister, der gennemgår, hvad man skal huske både i den tidlige projekteringsfase og i de senere detailprojekteringsfaser. Ved at følge tjeklisterne sikrer man sig, at man overholder de gældende krav, standarder og vejledninger for passagerrettigheder og ligeværdig tilgængelighed. Tjeklisterne henvender sig til rederier og er primært tiltænkt nybyggeri, men kan også anvendes ved ombygninger.

Forfatter:
  • Annette Bredmose
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1845-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:17

Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe

24 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384