SBi 2014:12

Renovering af almene bebyggelser

Evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-2013

SBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået støtte fra Landsbyggefonden og er gennemført i perioden 2011 til 2013.

Evalueringen viser, at boligkvaliteten generelt er forbedret i de renoverede bebyggelser. Boligselskaberne vil imidlertid ofte kunne opnå endnu bedre resultater, hvis de er mere opmærksomme på bebyggelsernes oprindelige arkitektoniske kvaliteter, når der skal renoveres. De mest vellykkede resultater opnås, når der tages udgangspunkt i den oprindelige arkitektur, og når dens potentialer udnyttes.

Et særligt tema i evalueringen er tilgængelighed, og det er i vid udstrækning lykkedes at forbedre tilgængeligheden i de 10 boligbebyggelser, som er blevet markant lettere at komme til, ind i og rundt i, både for personer med handicap og andre brugergrupper så som ældre, børnefamilier og personer med astma og allergi.

Evalueringen identificerer nogle udfordringer vedr. de følgevirkninger, som forbedret tilgængelighed kan påføre bebyggelserne. Det handler om, hvad der sker med adgangsarealer, når man tilføjer ramper og elevatorer, hvordan det påvirker boligernes funktionalitet, når man af pladshensyn fjerner rum, og hvordan lydforholdene ændres som følge af mere åbne planløsninger. Det er i den sammenhæng vigtigt, at man er opmærksom på at sikre, at tiltagene har værdi for beboerne generelt og ikke kun for en mindre gruppe.

Endelig peger evalueringen på, at det nogle gange kan være en fordel at starte en renovering blødt og gennemføre et pilotprojekt, som fx kun omfatter en enkelt blok, for dermed at hente værdifulde erfaringer til brug for den videre proces. I renoveringsprojekter bliver man ofte meget klogere undervejs.

Evalueringen har fået økonomisk støtte fra Landsbyggefonden, og den udgør en opfølgning på en evaluering fra 2011 af renoveringer gennemført i perioden 2008 til 2010.

Forfatter:
  • Claus Bech-Danielsen
  • Inge Mette Kirkeby
  • Søren Ginnerup
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1625-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:12

Renovering af almene bebyggelser

244 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 380,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384