SBi 2014:14

Renovering og videnssystemet

Debatoplæg

Denne rapport er udarbejdet som led i arbejdet med at realisere handlingsplanen fra Tænketank for Bygningsrenovering.

Notatet giver en kort redegørelse for overvejende danske studier om vidensformidling og læring i byggeret og skitserer en analytisk ramme til at forstå videndeling, formidling og læring indenfor renovering. Den teoretiske ramme er suppleret med interview med en række nøglepersoner indenfor byggeriet. Endelig præsenterer notatet en række forslag til indsatser, som Tænketank for Bygningsrenovering kan iværksætte til at fremme videndeling i byggeriet.

Forfatter:
  • Kim Haugbølle
  • Kresten Storgaard
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1629-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:14

Renovering og videnssystemet

37 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384