Ringparken

Baselineundersøgelse 2020

​Denne rapport udgør baselineundersøgelsen og dermed den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i det almene boligområde Ringparken i Slagelse i perioden 2020-2028. Formålet er at kortlægge Ringparkens løbende udvikling – både fysisk og socialt. Resultaterne vil endvidere blive sammenholdt med resultater fra tilsvarende undersøgelser i 14 andre udsatte boligområder, der er genstand for større fysiske forandringer i løbet af de kommende 10 år. Det er således tanken at opbygge erfaringer og viden omkring de fysiske forandringer på tværs af de 15 bydele, og at lade denne viden komme aktivt i spil i bydelenes udvikling.

Forfatter:
  • Claus Bech Danielsen
  • Lene Wiell Nordberg
  • Rikke Borg Sundstrup
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Hans Kristensen
Illustrationer:
  • Lene Wiell Nordberg
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2029-0
1 af 5

Køb bog

Ringparken

64 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384