SBi 2009:07

Rumhøje, oplukkelige glaspartier

Evaluering af energiforbrug og indeklima, Bogholder Allé 28-32, Vanløse
Demonstration af, hvordan højisolerede rudetyper og glaspartier kan indpasses i etageboligbyggeri, så der kan opnås nye facadeudtryk samt gode rum- og lysvirkninger samtidig med, at der opnås et godt indeklima, og gældende energibestemmelser overholdes. Etageboligbebyggelsen på Bogholder Allé 28-32 i Vanløse er karakteristisk ved, at der er anvendt et særligt facadesystem bestående af rumhøje, oplukkelige glaspartier. Glaspartierne kan åbnes i stuens fulde højde og i stuens fulde bredde. I seks af bebyggelsens i alt 24 lejligheder er der foretaget en række målinger til vurdering af energiforbrug og indeklimaforhold. Desuden er der til støtte for vurdering af målingerne gennemført strukturerede samtaler med beboerne, hvor fokus har været på deres vurdering af temperatur-, ventilations- og dagslysforhold i lejligheden. Denne rapport afslutter ptojektet 'Højisolerede glaspartier i etegeboliger', der er gennemført for Enegistyrelsen. Den første rapport er 'Oplukkelig glasfacade i ny etagbolig'. Se eller download rapporten: 'Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etageboliger' (2009).
Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
  • Kirsten Engelund Thomsen
  • Jørgen Rose
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1365-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:07

Rumhøje, oplukkelige glaspartier

69 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384