SBi 2013:06

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris

Netværk for energirenovering

I rapporten undersøges, om enfamiliehuse opnår en højere kvadratmeterpris jo bedre energimærke.

Denne undersøgelse viser, at enfamilieshuse opnår en højere kvadratmeterpris jo bedre energimærke. Resultatet er fremkommet ved at sammenholde  energimærke og pris for alle enfamiliehuse, der blev handlet i 2011 og 2012. Sammenstillingen blev gjort via en statistisk regressionsanalyse.  Ved at gøre det samme med handler gennemført mellem 2006 og 2012 bliver det tydeligt, at energimærket over tid har haft stigende effekt på priserne. Set hen over landet har energimærket haft den største effekt uden for Hovedstadsområdet.
Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen og er målrettet deltagerne i netværket for energirenovering, især byggebranchen og styrelserne samt de politiske beslutningstagere.

Forfatter:
  • Anders Rhiger Hansen
  • Ole Michael Jensen
  • Jesper Kragh
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-25-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2013:06

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris

22 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384