Sammenlignende undersøgelse af reguleringen af den fysiske adgang til og i bygninger (tilgængelighed)

i Danmark, Sverige og Norge

​Projektet "Sammenlignende undersøgelse af reguleringen af den fysiske adgang til og i bygninger (tilgængelighed) i Danmark, Sverige og Norge" har sammenlignet tilgængelighedslovgivningen og undersøgt, hvilken betydning ligheder og forskelle har for bevægelsen af materialer samt rådgiver- og udførerydelser på tværs af de tre lande.

Forfatter:
  • Sidse Grangaard
  • Turid Borgestrand Øien
  • Jon Dag Rasmussen
  • Annette Bredmose
  • Rasmus Holmegaard
Emneord:
Redaktion:
  • Angivet ved foto
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2111-2
1 af 5

Køb bog

Sammenlignende undersøgelse af reguleringen af den fysiske adgang til og i bygninger (tilgængelighed)

70 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384