Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

En undersøgelse af tre danske indskolingsafdelinger, som viser, at bygning og pædagogisk forvaltning griber ind i hinanden i et komplekst samspil.

Tre danske indskolingsafdelinger åbnede dørene for et forskningsprojekt om samspillet mellem børn og skolens fysiske ramme. Målsætningen var at få mere viden om, hvordan de fysiske rammer griber ind i skolens dagligdag og i børnenes muligheder for at arbejde og lære, for at lege og være sammen. Der er udført observationsstudier og interviews med børnene sideløbende med en analyse af bygningerne. Materialet diskuteres ud fra forskellige perspektiver - arkitekturperspektivet, børneperspektivet og professionsperspektivet - og der udpeges en række temaer, der ligger mellem pædagogik og arkitektur. Undersøgelsen viser, at bygning og pædagogisk forvaltning ikke er uafhængige størrelser, men griber ind i hinanden i et komplekst samspil. Projektet er gennemført for Rum, Form, Funktion af Thomas Gitz-Johansen, Jan Kampmann og Inge Mette Kirkeby. Deres faglige baggrund er hhv. pædagogik, kulturgeografi og arkitektur.

Forfatter:
  • Thomas Gitz-Johansen
  • Jan Kampmann
  • Inge Mette Kirkeby
Sprog:
Dansk
1 af 5

Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

219 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384