SBi 2009:04

Skærpede krav til nybyggeriet 2010 og fremover

Økonomisk analyse
Analyse der vurderer den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejere, når de nye energirammekrav til nyt byggeri i Bygningsreglement 2010 (BR10) træder i kraft. Det er muligt at opføre boliger og andre bygninger som lavenergibyggeri klasse 2 og 1 baseret på optimerede udgaver af allerede kendte og anvendte bygge- og installationsløsninger. Analyserne i rapporten har alene til formål at vurdere den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejere ved stramning af Bygningsreglementets energirammekrav til nyt byggeri. Analyserne er udført for Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Energistyrelsen og indgår den ny energistrategi i 2009. Strategien forventes blandt andet at munde ud i nye, skærpede energikrav til nybyggeriet i Bygningsreglementet fra 2010. Strategien tegner også en skitse for yderligere stramning af energikravene til nybyggeriet i 2015 og 2020. Se eller download rapporten: 'Skærpede krav til nybyggeriet 2010 og fremover' (2009).
Forfatter:
  • Søren Aggerholm
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1362-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:04

Skærpede krav til nybyggeriet 2010 og fremover

66 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384