By og Byg Resultater 20

Skimmelsvampe i bygninger

Formidling af forskningsprogrammets resultater
Resultaterne af forskningsprogrammet viser, at der er en sammenhæng mellem skimmelsvampe i støv og forekomsten af forskellige indeklimasymptomer.
En stor undersøgelse af elever og lærere i danske skoler har for
første gang dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem skimmelsvampe i støv og forekomsten af øjenirritation, luftvejsirritation, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær.

Undersøgelsen er en del af et stort, tværfagligt forskningsprogram om skimmelsvampe i bygninger, som 13 danske forskningsinstitutioner og seks private virksomheder har
deltaget i. Forskningsprogrammet har givet vigtig ny viden om
skimmelsvampenes livsbetingelser i bygninger og deres virkninger på mennesker.

Forfatter:
  • Suzanne Gravesen
  • Peter A. Nielsen og Ole Valbjørn
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756311267
Bemærkninger:
Summary s. 35-36

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 20

Skimmelsvampe i bygninger

43 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 104,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384