SBi 2008:21

Snelast på tage

Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen februar 2007
Sammenfatning og kommentering af skader vedr. snestormen i februar 2007 I februar 2007 indtraf en usædvanlig vejrsituation i den nordlige del af Danmark. I forbindelse med et forholdsvis kraftigt snefald var der i flere dage en meget fastlåst tilstand, karakteriseret ved svag frost og kraftig vind fra øst, hvilket betød at den sne, der faldt, var forholdsvis tung, og at den i høj grad blev omfordelt i form af kraftig drivedannelse på udsatte steder. Der indløb meldinger om en række skader på bygninger. SBi har undersøgt og analyser sneskader på 13 bygninger. Se eller download undersøgelsen: 'Udredning vedr. sneskader ifm. snestormen februar 2007' (2008).
Forfatter:
  • Jørgen Nielsen
  • Erik Steen Pedersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1359-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2008:21

Snelast på tage

10 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384