SBi 2016:20

Socialt bæredygtig landsby

Et udviklingsprojekt

Evalueringsrapport af udviklingsprojektet 'Socialt bæredygtig landsby'.

Mange landsbyer uden for de store byområder har problemer med fraflytning, stagnerende eller svigtende boligsalg, butikslukninger, funktionstømning af erhvervsbygninger osv. Et muligt modsvar er at styrke landsbyernes sociale bæredygtighed. Hvis beboerne forstår at bruge et stærkt sociokulturelt miljø til at løfte deres evne til kollektiv aktion, dvs. at handle i fællesskab, så kan lokalsamfundets udvikling stabiliseres.

Projektet ’Socialt bæredygtig Iandsby’ har haft til formål at udvikle mere samarbejde mellem borgere, virksomheder, foreninger og institutioner i landsbyen Nimtofte på Djursland.  Denne evalueringsrapport præsenterer resultater og erfaringer fra projektet, som kan have værdi for andre landsbysamfund og kommuner. Projektet har bl.a. demonstreret, at det ikke er nok at styrke båndene mellem lokalsamfundets individer, men at det er afgørende vigtigt for den sociale bæredygtighed, at de involverede parter også prioriterer at bygge bro mellem de forskellige, mere eller mindre formelle institutioner i lokalsamfundet.

Forfatter:
  • Jacob Norvig Larsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1789-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:20

Socialt bæredygtig landsby

39 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384