SBi 2008:09

Sommerhuse

En kilde til elbesparelser
En kreds af eksperter med viden på områder omkring energiforbrug i sommerhuse er gennem et workshop- og seminarsamarbejde nået frem til en række konklusioner, som peger på, hvor der skal sættes ind i det fremtidige arbejde, hvis der for alvor skal dæmmes op imod det stigende elforbrug i sommerhuse. Rapporten samler eksisterende viden om elforbrug i sommerhuse. Denne viden er en vigtig forudsætning for, at der kan sættes ind med energibesparelser på dette område. Bag rapporten står en gruppe af sagkyndige med viden inden for benyttelse af sommerhuse, sommerhusbyggeri, elforbrug, brug af vedvarende energi og iværksættelse af elsparekampagner. På baggrund af den indsamlede viden konkluderer forfatterne, at det er nødvendigt med både en kort- og en langsigtet strategi til opnåelse af energibesparelser i sommerhuse, hvor en kortsigtet strategi meget vel kan benytte sig af kendte virkemidler, mens en langsigtet strategi kræver yderligere forskning og udvikling. Gruppen af sagkyndige består af forskere og rådgivere fra Esbensen, Rådgivende ingeniører, Ellehauge og Kildemoes, Lokalenergi Handel A/S samt SBi. Download publikationen 'Sommerhuse. En kilde til elbesparelser' (2008)
Forfatter:
  • Ole Michael Jensen
  • Niels-Ulrik Kofoed
  • Klaus Ellehauge
  • Peter Weldingh
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1332-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2008:09

Sommerhuse

86 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384