2020:11

Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen

Pilotprojekt

​I takt med, at der kommer stadig flere nye byggevarer på markedet, er der et stigende behov for en metode til og vejledning i, hvordan byggeriets parter kan dokumentere, at et nyt produkt eller et kendt produkt brugt på en ny måde, opfylder de krav, der er til den løsning, hvori de indgår. I denne rapport undersøges det, hvordan en sådan vejledning for især nye og uprøvede produkter kan udarbejdes. Rapporten er resultatet af et pilotprojekt, hvor formålet var at finde ud af, hvilke krav der bør stilles til en byggevare, og hvordan der kan udarbejdes en vejledning til købere og bestillere af byggevarer (herunder bygherrer, rådgivere og udførende m.fl.). Som illustration for den foreslåede metodik er der anvendt en case, hvor bygningsdelen er en let ydervæg. I casen er der sat fokus på fugtsikkerhed. Analysen peger på, at det vil være muligt at beskrive en systematisk fremgangsmåde, som skitserer de tankebaner, byggeriets parter skal igennem for at kunne opstille krav til dokumentation af en byggevares egenskaber.

Forfatter:
  • Ruut Peuhkuri
  • Jørgen Nielsen
  • Eva Møller
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1958-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

2020:11

Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen

32 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384