SBi 2010:14

State-of-the-Art of Benchmarking in Construction and Real Estate

Developing Indicators for Transparency. CREDIT Report 1
For at fremme udvikling og forbedring af byggeriet er udarbejdet et evalueringsystem, hvor der især lægges vægt på brugernes vurdering af bygninger. Når bygninger skal vurderes, skal vi væk fra udelukkende at se på, hvor meget man kan minimere omkostningerne og i stedet fokusere på, hvor god bygningen er til at imødekomme de aktiviteter, der skal foregå i bygningen. Fx hvor god universitetsbygningen er til at understøtte studiemiljøet, hvordan en given bygning klarer at danne ramme om de ansattes udførelse af opgaver og deres arbejdsmiljø, og hvor god et givent hus eller lejlighed er til, at beboeren kan skabe et hjem.Det er de kvaliteter, der skal fremmes både i nybygning, renovering og drift af bygningen. Statens Byggeforskningsinstitut har siddet som dansk repræsentant og koordinator i netværket CREDIT (Construction and Real Estate Developing of Indicators for Transparency). Netværket har udviklet rammerne til et nyt system, hvor man kan evaluere bygningers kvalitet på en lang række punkter, hvor brugernes bedømmelse indgår med særlig vægt.Alt sammen med det formål at udvikle og forbedre byggeriet, så bygninger på bedste vis opfylder brugerne og ejernes behov. An english overview of the Credit research project including the project publications can be seen on: CREDIT research project - overview of project progress and publications
Forfatter:
  • Ole Jørgen Karud
  • Dag Fjeld Edvardsen
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Kim Haugbølle
  • Pekka Huovila
  • Bengt Hansson
Sprog:
Engelsk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1424-4
1 af 5

Køb bog

SBi 2010:14

State-of-the-Art of Benchmarking in Construction and Real Estate

125 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.