SBi 2009:15

Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger

Baggrundsrapport til SBi 2009:14: Evaluering af Omprioriteringsloven 2000. Baggrund, ind-satser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg
Rapporten besvarer spørgsmålet i hvor høj grad omprioriteringsloven fra 2000 særskilt har bidraget til en forbedring af den sociale situation i 100 udvlagte boligområder. Rapporten belyser den etniske og sociale udvikling i de 100 udvalgte boligområder, som fik del i mulighederne i omprioriteringsloven fra 2000. Den sociale situation i boligområderne er undersøgt i 2003 og 2007 – før og efter gennemførelse af forskellige boligsociale indsatser. Den sociale udvikling er desuden detaljeret analyseret i 10 særligt udvalgte boligområder. Rapporten besvarer spørgsmålet i hvor høj grad omprioriteringsloven særskilt har bidraget til en forbedring af den sociale situation i de omfattede boligområder. Se eller download rapporten: 'Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger'
Forfatter:
  • Rune Holst Scherg
  • Hans Skifter Andersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1383-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:15

Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger

31 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384