SBi 2015:05

Støtteværktøj for granskning

Tværfaglig projektgranskning bidrager til at finde fejl og risikobehæftede forhold, før bygninger bliver opført.

Til granskningen kan granskeren med fordel anvende et digitalt værktøj for registrering af anmærkninger og rapportering. I denne rapport beskrives et webbaseret værktøj, der er målrettet projektgranskning.

Rapporten udgives som et supplement til SBi-anvisning 246, Granskning af byggeprojekter, der beskriver, hvordan tværfaglig ekstern granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.

Forfatter:
  • Ernst Jan de Place Hansen
  • Bjørn Axelsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1657-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:05

Støtteværktøj for granskning

25 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384