SBi-rapport 206

Støv i ventilationsanlæg

En gennemgang af driftsgrundlag for ventilationsanlæg samt to undersøgelser af, hvad tilsnavsning af ventilationsanlæg betyder for funktionen mv.
Ventilationsanlæg snavser til med tiden. Men hvilken betydning har denne tilsnavsning for indeklimaet? I tre rapporter gennemgås driftsgrundlag og -instruktioner for ventilationsanlæg samt to undersøgelser af, hvad tilsnavsning af ventilationsanlæg betyder for hhv. anlæggenes volumenstrømme, elforbrug, og for den mikrobielle forureninger, lugt og afgivelse af gasser og dampe.
Sammenfatning: Hvor ofte skal ventilationsanlæg rengøres?
Forfatter:
  • Jan Bach Nielsen
  • Ole Valbjørn
  • Suzanne Gravesen og Lars Mølhave
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0749-7
Bemærkninger:
Summary s. 30-33 Publikationen er udsolgt.
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 206

Støv i ventilationsanlæg

34 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384