By og Byg Resultater 1

Stormskader på bygninger

Undersøgelse af skader ved stormen 3. december 1999
Undersøgelse af skader ved stormen 3. december 1999. Den 3. december 1999 ramte en voldsom storm Danmark, og mange bygninger fik alvorlige stormskader. Det gav By og Byg mulighed for at undersøge, om konstruktionsnormerne er tilstrækkelige til at forebygge stormskader. Resultaterne af denne undersøgelse præsenteres nu i rapporten 'Stormskader på bygninger'. Af undersøgelsen fremgår det, at samtlige af de besigtigede stormskader skyldes byggefejl, hvor konstruktionsnormerne ikke er overholdt. Desuden viser undersøgelsen, at nogle få typiske mangler er årsag til hovedparten af stormskaderne. I rapporten gennemgås disse mangler sammen med forslag til, hvordan fremtidige skader kan forebygges. Endelig peges der i rapporten på muligheden for at reducere sikkerhedsniveauet i de gældende konstruktionsnormer, som ifølge undersøgelsen har vist sig mere end tilstrækkelige. Bestil eller download publikationen 'Stormskader på bygninger' (2000)
Forfatter:
  • Jørgen Munch-Andersen og Mogens Buhelt
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1066-8
Bemærkninger:
Summary s. 39-41

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 1

Stormskader på bygninger

43 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384