Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser

Opsamling og anbefalinger

​Boligsociale indsatser indgår i at forebygge og løse udsatte
boligområders udfordringer; baseret på et tæt samarbejde
mellem de boligsociale indsatser, kommune og
boligorganisationer. For at understøtte det strategiske
samarbejde mellem aktørerne har Landsbyggefonden med
de boligsociale indsatser finansieret af 2015-2018-midlerne
indført en ny organisationsstruktur, som skal sikre en
mere entydig ledelse. Det centrale element i den ændrede
struktur er indførelsen af boligsociale bestyrelser med repræsentation af ledelsen fra kommune og boligorganisationer.
Målet er at skærpe den ledelsesmæssige opmærksomhed
på de boligsociale indsatser og at sikre strategisk
styring og udvikling af boligområdet

Forfatter:
  • Rikke Skovgaard Nielsen
  • Jacob Norvig Larsen
  • Signe Rudå og Aske Egsgaard-Pedersen
Emneord:
Fotos:
  • Signe Rudå
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-2004-7
1 af 5

Køb bog

Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser

38 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384