Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser

Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2015-18-midlerne

​Rapporten har to hovedformål. Det første er at undersøge, hvordan entydig ledelse udmøntes, dvs. hvordan de involverede aktører faktisk arbejder og har arbejdet med den ændrede organisering i helhedsplanerne. Det andet er at analysere betydningen af entydig ledelse og den nye bestyrelseskonstruktion, herunder om potentialet i den ændrede organisationsstruktur udnyttes, og om der findes barrierer for implementeringen og for realiseringen af målene med entydig ledelse.
Evalueringen er baseret på:
- Spørgeskemaundersøgelser med bestyrelses-medlemmer og projektledere
- Kortlægning af styre-/følgegrupper
- Casestudier af tre helhedsplaners organisering: Roskilde, Svendborg og Kgs. Enghave/Sjælør

Forfatter:
  • Rikke Skovgaard Nielsen
  • Jacob Norvig Larsen
  • Signe Rudå og Aske Egsgaard-Pedersen
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Louise Glerup Aner
Fotos:
  • Signe Rudå
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-2003-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser

130 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384