Strategiske partnerskaber i Københavns Kommune

Erfaringer og resultater 2017-2019

I forbindelse med Københavns Kommunes udbud af to rammeaftaler om strategiske partnerskaber, har Realdania bevilliget støtte til en uafhængig evaluering. Evalueringen skal vurdere forløbet og effekterne af denne måde at udbyde og gennemføre byggeopgaver på. Målet er at sikre læring til bygherrer, ejendomsejere og byggesektorens aktører i øvrigt.

Evalueringen gennemføres som et følgestudie med to hovedspor hhv. en procesevaluering og en produktevaluering. Procesevalueringen afrapporteres i denne rapport, hvor fokus er på at belyse organisatoriske og processuelle konsekvenser af strategiske partnerskaber i en dansk kontekst.

Dette gøres ved at belyse centrale aspekter af, hvordan partnerskabsmodellen påvirker traditionelle processer, praksisser og kompetencer. Rapportens konklusioner og anbefalinger er baseret på data fra interviews gennemført i perioden september 2016 til april 2019. Derfor er evalueringen ikke et udtryk for en aktuel tilstandsvurdering anno 2020, men en redegørelse for de første år af partnerskabernes gennemførelse.

Forfatter:
  • Stefan Christoffer Gottlieb
  • Christian Thuesen
  • Nicolaj Frederiksen
  • Jakob Brinkø Berg
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-1973-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Strategiske partnerskaber i Københavns Kommune

84 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384