Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

I paperet belyses virkningerne af de gældende fordelingssystemer på baggrund af en evaluering, som SBi og Socialforskningsinstituttet har gennemført for Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Hjørnestenen i fordelingssystemet i den almene sektor har i mange år været, at ledige boliger blev tildelt boligsøgende opført på den almindelige venteliste efter anciennitet. Dette system er blevet mere eller mindre gennemhullet i de senere år, hvor tre andre fordelingssystemer fungerer parallelt hermed. Regeringens strategi mod ghettoisering af maj 2004 bygger på den antagelse, at de hidtidige systemer ikke har fungeret tilfredsstillende og foreslår en yderligere underminering af ventelistesystemet.

I paperet belyses virkningerne af de gældende fordelingssystemer på baggrund af en evaluering, som Statens Byggeforskningsinstitut og Socialforskningsinstituttet har gennemført for Erhvervs- og Boligstyrelsen. En analyse af beboerudviklingen i almene boligafdelinger viser desuden, at der, samtidigt med at segregationen mellem almene boliger og andre boliger er øget, rent faktisk er sket en reduktion af segregationen internt i den almene sektor i de sidste fem år.

Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
Sprog:
Dansk
1 af 5

Køb bog

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

21 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384