SBi-rapport 274

Styrkeegenskaber og deformationskapacitet af tværbelastet murværk

I denne SBI-rapport beskrives en forsøgsrække til bestemmelse af murværks egenskaber ved bøjning om akser, som er skrå i forhold til liggefugernes retning. I denne SBI-rapport beskrives en forsøgsrække til bestemmelse af murværks egenskaber ved bøjning om akser, som er skrå i forhold til liggefugernes retning. Forsøgene viser, at de antagelser, Murværksnormen DS 414 benytter vedrørende murværks styrke ved bøjning om skrå akser, er en del på den sikre side. Forsøgene viser også, at for mure opmuret af gængse danske mursten er den optimale mørteltype KC 60/40/850, når det gælder bøjningsstyrken om skrå akser. Revnerne opstår her primært i mørtelfugerne. Det vises i rapporten, at anvendelse af stærkere mørteltyper ikke medfører væsentlig større bøjningsstyrker, men kun bevirker, at der dannes flere stenrevner i brudtilstanden. - Rapporten henvender sig især til normforfattere og forskere inden for murværk. Bestil publikationen 'Styrkeegenskaber og deformationskapacitet af tværbelastet murværk' (1997)
Forfatter:
  • Klavs Feilberg Hansen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0955-4
Bemærkninger:
Summary s. 81-83
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 274

Styrkeegenskaber og deformationskapacitet af tværbelastet murværk

84 sider

Levering: 1-2 hverdage

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384