Sundere dagslys og kunstlys

Nye veje mod lavenergiarkitektur 2020

Denne rapport tager udgangspunkt i Bygningsklasse 2020 og beskriver de udfordringer, som vi rent sundhedsmæssigt står overfor, når det gælder dagslys, kunstlys og energiforbrug i det byggede miljø.

Det er håbet, at rapporten kan være med til at sætte fokus på lyskvaliteten, og på hvordan vi undgår at forringe dagslysets kvalitet i lavenergibyggeriet. I den forbindelse anviser rapporten, hvordan lyskvaliteten i praksis kan forbedres og implementeres i 2020-byggerier, uden at gå på kompromis med energiforbruget.

Rapporten er resultatet af en kortlægning og en sammenfatning af et forprojekt, der involverede arkitekter, læger, ingeniører, forskere, politikere og bygherrer. Formålet med rapporten er at samle teoretisk og praktisk viden inden for planlægningen af dagslys og kunstlys og bringe denne viden ud i praksis. Med udgangspunkt i Nyt Hospital Hvidovre søger rapporten at skabe en fælles arkitekt-, ingeniør- og lægefaglig debat frem mod 2020, når det gælder kvaliteten af det byggede miljø og de nye energikrav.

Rapporten er udgivet med støtte fra Realdania og Nyt Hospital Hvidovre, NHH 2016.

Forfatter:
  • Carlo Volf
  • Kjeld Johnsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1808-2
1 af 5

Køb bog

Sundere dagslys og kunstlys

40 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384