SBi 2009:16

Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger

Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000. Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg
Rapporten giver svar på, hvordan midler fra omprioriteringsloven 2000 er blevet anvendt, og hvilke virkninger midlerne vurderes at have haft. Rapporten indeholder resultaterne af en  spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til forretningsførere i 100 almennyttige boligafdelinger. Formålet var at få svar på, hvordan midler fra omprioriteringsloven 2000 er blevet anvendt, og hvilke virkninger midlerne vurderes at have haft. For 46 af boligafdelingerne er omprioriteringen blandt andet blevet brugt til huslejenedsættelser, mens 52 afdelinger har foretaget væsentlige større fysiske forbedringer samt forbedringer af installationer og friarealer. De problemer, som omprioriteringen vurderes at have haft væsentlig betydning for,er udbedring af byggeskader, generel nedslidning af bygninger, for høje huslejer og utilfredsstillende friarealer. Se eller download rapporten: 'Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger' (2009).
Forfatter:
  • Hedvig Vestergaard
  • Christian Deichmann Haagerup
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1386-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:16

Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger

62 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384