By og Byg Dokumentation 43

Synliggørelse af kvalitet i boligbyggeri

En pilotundersøgelse af forskellige aktørers opfattelse af standard og kvalitet i boligbyggeriet
En interviewundersøgelse blandt bygherrer, arkitekter og bygningsbrugere der afdækker om der kan defineres et sæt kvalitetsparametre som nyder fælles tilslutning.
Det er forskelligt fra person til person hvad man tillægger betydning i bedømmelsen af et givent byggeris kvaliteter, og begreber som standard og kvalitet har hidtil været vanskelige at konkretisere. Dette ændrer imidlertid ikke ved at der er behov for nogle fælles parametre som gør det muligt for byggeriets parter at vurdere, evaluere og sammenligne kvaliteten af forskellige byggerier. Denne publikation fremlægger resultaterne af en interviewundersøgelse blandt bygherrer, arkitekter og bygningsbrugere, med henblik på at afdække om der kan defineres et sæt kvalitetsparametre som – trods alt -nyder fælles tilslutning. Undersøgelsen viser at det for boligbyggeriet er muligt at definere et sådant sæt almene parametre, og at det vha. af disse kan lade sig gøre at synliggøre og prissætte kvaliteten af boligbyggeri. Undersøgelsen har dermed tilvejebragt grundlaget for en videre udvikling af planlægningsværktøjer der sammenholder pris og kvalitet i byggeriet.
Download publikationen 'Synliggørelse af kvalitet i boligbyggeri. En pilotundersøgelse af forskellige aktørers opfattelse af standard og kvalitet i boligbyggeriet' (2003)
Forfatter:
  • Jesper Frøbert Jensen og Anne Beim
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1175-3
Bemærkninger:
Summary side 41-42

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 43

Synliggørelse af kvalitet i boligbyggeri

47 sider

Levering: Denne udgivelse er udsolgt - men findes som PDF

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384