SBi 2007:09

Synliggørelse af svigt i byggeriet

Rapportens mål er at udvikle en metode der kan synliggøre udviklingen i omfanget af svigt i byggeriet Erhvervs- og Byggestyrelsen har ønsket at undersøge mulighederne for at kunne følge udviklingen i omfanget af fejl og mangler i dansk byggeri. Projektet indgår i styrelsens handlingsplan mod svigt i byggeriet iværksat i 2005. Undersøgelsen har resulteret i et indeks for svigt, kaldet Dansk Svigtindeks, baseret på data fra eksisterende statistikker fra Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Byggeriets Evalu-erings Center (BEC), Byggeriets Ankenævn samt Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og DanskeArk. Download publikationen 'Synliggørelse af svigt i byggeriet' (2007) Notat om Synliggørelse af svigt i byggeriet – opdatering af indeks for 2006 i pdf
Forfatter:
  • Jørgen Nielsen
  • Ernst Jan de Place Hansen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1304-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2007:09

Synliggørelse af svigt i byggeriet

61 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384