SBi 2016:17

Tæthed af klimaskærmen i eksisterende boliger

Denne rapport viser resultater af tæthedsprøvninger i 16 fritliggende enfamiliehuse, to rækkehuse og to lejligheder fra perioden 1880-2007. Alle med naturlig ventilation.

Prøvningerne ligger i intervallet 1,1-5,8 l/s·m² ved 50 Pa, men udgør ikke et tilstrækkeligt stort datagrundlag til, at der kan gives en sammenhæng mel-lem graden af tæthed og bestemte bygningstypologier.

Loftlemme, listelofter og skorstensgennemføringer er de steder, hvor der er stor sandsynlighed for at finde utætheder i eksisterende enfamiliehuse.

Ventilationsmålinger i 18 af boligerne viser desuden, at nuværende krav til udelufttilførsel på 0,3 l/s pr. m² ikke overholdes i de undersøgte boliger.

Rapporten indeholder desuden en beskrivelse af regler og standarder vedrørende tæthed og ventilation i boliger.

Projektet er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut og Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen.

Forfatter:
  • Lone H. Mortensen
  • Niels C. Bergsøe
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1780-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:17

Tæthed af klimaskærmen i eksisterende boliger

144 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384