SBi 2012:09

Task Force. Netværk for energirenovering

Indsamling og præsentation af eksisterende kerneviden om energirenovering af eksisterende bygninger

Rapporten præsenterer eksisterende kerneviden om energirenovering af eksisterende bygninger.

I rapporten præsenteres eksisterende kerneviden om energirenovering af eksisterende bygninger.

Rapporten er den første af en række analyser inden for emnet og består af en kort sammenfatning af fem kerneområder samt en bruttolitteraturliste inklusiv opsummering af den mest centrale litteratur inden for disse emner. De fem områder er:

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen i forbindelse med etablering af netværk for energirenovering især rettet mod byggebranchen og styrelser samt politiske beslutningstagere.

Forfatter:
  • Kirsten Engelund Thomsen
  • Henrik N. Knudsen
  • Lone H. Mortensen
  • Søren Aggerholm
  • Ole Michael Jensen
  • Kim Wittchen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-09-4
1 af 5

Køb bog

SBi 2012:09

Task Force. Netværk for energirenovering

96 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384