SBi 2015:18

Teknisk dokumentation af LCCbyg

Værktøj til totaløkonomiske beregninger – Version 1

Dokumentationsrapporten beskriver de tekniske overvejelser bag beregningsværktøjet LCCbyg, der kan bruges til totalaøkonomisk analyse af et byggeris samlede levetidsomkostninger.

Life Cycle Costing (LCC) dækker over totaløkonomisk analyse af et byggeris samlede levetidsomkostninger fra anskaffelse og udførelse over drift og brug af bygningen til nedrivning og bortskaffelse. Totaløkonomiske analyser kan give byggeriets beslutningstagere et bedre beslutningsgrundlag for at vælge mellem alternative løsninger med forskellige omkostningsprofiler over tid.

Imidlertid kan det ofte være vanskeligt at sammenligne alternative løsninger. Beregningsværktøjet LCCbyg letter dette arbejde ved at automatisere beregningerne, fordi værktøjet rummer en række standardindstillinger og -værdier, der kan imødekomme de fleste behov.

Nærværende dokumentationsrapport beskriver de bagvedliggende tekniske overvejelser vedrørende udviklingen af LCCbyg, version 1.0.

Forfatter:
  • Nils Lykke Sørensen
  • Daniel Pihl
  • Kim Haugbølle
  • Peter Scheutz
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1706-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2015:18

Teknisk dokumentation af LCCbyg

65 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384