SBi 2015:18

Teknisk dokumentation af LCCbyg

Værktøj til totaløkonomiske beregninger – Version 1

Dokumentationsrapporten beskriver de tekniske overvejelser bag beregningsværktøjet LCCbyg, der kan bruges til totalaøkonomisk analyse af et byggeris samlede levetidsomkostninger.

Life Cycle Costing (LCC) dækker over totaløkonomisk analyse af et byggeris samlede levetidsomkostninger fra anskaffelse og udførelse over drift og brug af bygningen til nedrivning og bortskaffelse. Totaløkonomiske analyser kan give byggeriets beslutningstagere et bedre beslutningsgrundlag for at vælge mellem alternative løsninger med forskellige omkostningsprofiler over tid.

Imidlertid kan det ofte være vanskeligt at sammenligne alternative løsninger. Beregningsværktøjet LCCbyg letter dette arbejde ved at automatisere beregningerne, fordi værktøjet rummer en række standardindstillinger og -værdier, der kan imødekomme de fleste behov.

Nærværende dokumentationsrapport beskriver de bagvedliggende tekniske overvejelser vedrørende udviklingen af LCCbyg, version 1.0.

Forfatter:
  • Nils Lykke Sørensen
  • Daniel Pihl
  • Kim Haugbølle
  • Peter Scheutz
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1706-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:18

Teknisk dokumentation af LCCbyg

65 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384