By og Byg Resultater 23

Tema-atlas

GIS-kort baseret på registerdata om bygninger, befolkning og forbrug
Med Århus som eksempel viser en samling atlasblade, hvilke muligheder kommunerne har for at lave digitale computerkort ved hjælp af GIS-teknologi ud fra allerede registrerede oplysninger. Med Århus som eksempel viser de forskere Ole Michale Jensen og Samo Olsen i en samling atlasblade, hvilke muligheder kommunerne har for at lave digitale computerkort ved hjælp af GIS-teknologi ud fra allerede registrerede oplysninger, der knytter sig til adresser i kommunen. Det er især på forbrugsområdet, der kan tegnes nye og interessante kort. Atlasset er samtidig en illustration af de muligheder, som tegner sig i kommunerne for at udnytte eksisterende registerdata i forbindelse med planlægning og byudvikling. Sammenfatning
Forfatter:
  • Ole Michael Jensen og Samo Olsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1151-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 23

Tema-atlas

62 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384