SBi 2009:24

Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune

Rapporten præsenterer metoder og redskaber, som den kommunale planlægning kan benytte i håndteringen af demografiske og kommunaløkonomiske udfordringer i fremtiden. Boligvalg og præferencer generelt er tidligere blevet undersøgt. Med denne undersøgelse er det håbet at kunne bidrage til mere viden om, hvad der efterspørges, når det gælder nybyggeri. Herved kan der sikres et endnu bedre match mellem, hvad der bygges i kommunen, og hvad nye indbyggere ønsker at bo i. Dette er belyst ved først at observere hvad folk vælger, og derefter at spørge ind til baggrunden for valget. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende fokusgruppeinterviews med udvalgte tilflyttere. Se eller download rapporten: 'Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune' (2009)
Forfatter:
  • Thorkild Ærø
  • Christian Deichmann Haagerup
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1396-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2009:24

Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune

44 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384