SBi 2015:24

Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

Indsatsen for at sikre mere tilgængelige omgivelser skærpes disse år på både internationalt og nationalt plan. I selve udarbejdelsen af de fysiske løsninger indgår arkitekter som nogle af hovedaktørerne. Projektet Tilgængelig viden – viden om tilgængelighed undersøger, hvilke former for viden arkitekterne anvender for at designe tilgængeligt, fx hvordan de anvender referencer, eksempler, begreber og erfaringer eller viden om regler og love.

I elleve kvalitative interview fortæller arkitekter og landskabsarkitekter om, hvordan de arbejder med tilgængelighed, og om den viden, de anvender, herunder hvilke former for viden, der passer hvornår i designprocessen. Projektet konkluderer bl.a., at forskning, der vil understøtte produktion af tilgængelig arkitektur, med fordel kan sigte mod at producere resultater, der er åbne for fortolkning, frem for at foreskrive specifikke løsninger.

Forfatter:
  • Inge Mette Kirkeby
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1736-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:24

Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

47 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384