SBi 2016:25

Tilgængelige hotelværelser

Denne rapport undersøger hotelbranchens oplevelse af balancen mellem udbuddet efterspørgslen på tilgængelige hotelværelser i Danmark.

Undersøgelsen indikerer, at danske hoteller bygget efter 2008 tilbyder tilgængelige hotelværelser. Der er dog stor forskel på, om tilgængelighed er en del af hotelkædernes politik og markedsføring, eller om de tilgængelige hotelværelser udelukkende er designet, fordi bygningsreglementet stiller krav om det.

Der er stor forskel på, hvordan hotelbranchens forskellige aktører oplever efterspørgslen på tilgængelige og universelt designede hotelværelser. Nogle oplever, at behovet er dækket, mens andre ser et stigende behov, bl.a. som følge af flere rejsende ældre mennesker.

Rapporten indeholder desuden et minikatalog med forskellige bud på tilgængelige hotelværelser.

Rapporten er udarbejdet for Trafik- og Byggestyrelsen og skal ses som det første skridt mod større projekter, der har fokus på arkitektur, brugerbehov og social ansvarlighed inden for hotelbranchen og turisme generelt.

Forfatter:
  • Sidse Grangaard
  • Nanet Mathiasen
  • Lars Schiøtt Sørensen
Emneord:
Illustrationer:
  • Morten Rønberg Ejby
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1811-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:25

Tilgængelige hotelværelser

45 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384