Tilgængelighed og betydning af EPD'er

En analyse der bygger på tilgængeligheden af specifikke miljødata repræsentativt for det danske marked og ind-flydelsen af disse på LCA-resultater
I takt med, at fokus på mere præcise LCA-resultater øges, mærkes et behov for at undersøge, hvor mange EPD’er der er tilgængelige og repræsentative for danske byggerier. Desuden er der brug for at undersøge, hvordan LCA-resultater ændrer sig ved at erstatte generiske data fra Ökobaudat 2020 med EPD’er, og hvilke faktorer der spiller ind.  
Viden om, og brugen af EPD’er har været med til at udvikle et mere præcist datagrundlag for livscyklusvurderinger på danske bygninger, og i øvrigt været med til at bidrage til udvikling af CO2-grænseværdier, således at Danmark kan nå målsætningen om 70%-reduktion.

Forfatter:
  • Emilie Brisson Jørgensen
  • Buket Tozan
  • Christian Grau Sørensen
  • Harpa Birgisdóttir
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2011-5
1 af 5

Køb bog

Tilgængelighed og betydning af EPD'er

42 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384